:

 | 
280 .  229 .
307 .  229 .
310 .  269 .
307 .  249 .

*** HANAMI SUSHI ***
!