:

 | 
200 .  180 .
200 .  170 .

*** HANAMI SUSHI ***
!